Jump to content

Komunikat Prasowy

European Energy kończy budowę elektrowni wiatrowych w Polsce z grupy Pomerania

wrz 02, 2022

Zespół elektrowni wiatrowych na Pomorzu ma generować średnio około 145 GWh rocznie, dostarczając energię odnawialną do 70 tys. gospodarstw domowych w regionie, zasilając podatkami budżet państwa i budżety lokalne przez 30 lat.

„Projekty związane z energią odnawialną przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego regionu, w tym do dostarczania czystej energii i zastrzyku środków z podatków do budżetów lokalnych samorządów, przyczyniając się w ten sposób do poprawy lokalnej infrastruktury (takiej jak sieci drogowe, szkoły czy tereny rekreacyjne).” – mówi Pan Marek Dołkowski, Wójt Gminy Siemyśl. Wójt Gminy wyraził wdzięczność dla European Energy i władz lokalnych za wysiłki w celu ułatwienia powodzenia portfolio. Jednocześnie podkreślił konieczność ułatwienia rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej, aby wzmocnić lokalne społeczności i wspierać transformację systemu elektroenergetycznego, dostarczając czystą i tanią energię polskim gospodarstwom domowym.

Projekty z grupy Pomerania są wynikiem owocnej współpracy European Energy z lokalnymi społecznościami Białogardu, Drawska, Grzmiącej, Kołobrzegu i Siemyśla w województwie zachodniopomorskim, a także z rolnikami. Budowa z sukcesem została zrealizowana dzięki doskonałej współpracy z inżynierem kontraktu i projektantem z Alplan sp. z o.o. oraz generalnym wykonawcą ONDE S.A.

Finansowanie projektu zostało zapewnione przez Norddeutsche Landesbank Girozentrale i EKF, natomiast spółki BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k., DNV, NW Assekuranz & KPT Podatki były doradcami prowadzącymi strony przez transakcję.

European Energy dąży do nawiązania takiej samej współpracy z innymi gminami, regionami i partnerami zewnętrznymi przy innych projektach w Polsce, jaki i w innych krajach. Taka trwała synergia międzysektorowa jest niezbędna do osiągnięcia dywersyfikacji źródeł energii w Europie i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w europejskim miksie energetycznym.

Kilka faktów o European Energy

European Energy A/S, firma zajmująca się energią odnawialną z siedzibą w Danii, od 2004 roku ma ambicję wspierania rozwoju niezależnego i ekologicznego europejskiego systemu energetycznego. European Energy zajmuje się pełnym cyklem produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, jak rozwój, budowa, PPA, zarządzanie aktywami lądowej i morskiej energii wiatrowej, energii słonecznej i ekologicznych rozwiązań grzewczych. European Energy zajmuje również wiodącą pozycję w zakresie Power-to-X (obejmującym e-metanol, zielony wodór).

  • Portfel wiatrowy projektów Pomerania składa się z 5 projektów wiatrowych: Grzmiąca – 6 MW, Kołobrzeg – 19,25 MW, Białogard – 7,88 MW, Siemyśl – 6,3 MW, Drawsko II – 5,25 MW;
  • Zainstalowane turbiny wiatrowe zostały wyprodukowane przez Siemens Gamesa i General Electric;
  • Wysokość turbin wiatrowych mieści się w przedziale od 150 do 182 m;
  • Średnica wirnika w poszczególnych turbinach wynosi od 114 do 120 m;          
  • Każda z turbin wyposażona jest w odpowiednie technologie np. ząbkowane krawędzie spływu, w celu maksymalnego ograniczenia hałasu emitowanego do otoczenia.

European Energy A/S

Oleksandra Gumeniuk

Communications Manager of Eastern Europe

Communications

+48 451 122 797