Jump to content

WŁAŚCICIELE GRUNTÓW W POLSCE

Cenna współpraca pomiędzy właścicielami gruntów a European Energy

FAQ

Panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe na polach uprawnych są źródłem długoterminowego dochodu. Jest to inwestycja bezpieczna ekonomicznie i zapewniająca stabilny zwrot z przedsięwzięcia

Energia słoneczna i wiatrowa jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla oraz stanowi atrakcyjną, dodatkową „uprawę” dla właścicieli gruntów, którzy chcą jednocześnie kontynuować swoją dotychczasową działalność rolniczą. Odnawialne źródła energii, stanowiące projekty fotowoltaiczne i wiatrowe, są alternatywą dla energetyki konwencjonalnej i paliw kopalnych, a dzięki ich szerokiemu rozwojowi można osiągnąć niezależność i bezpieczeństwo energetyczne.

Panele fotowoltaiczne i ich wyposażenie zajmują zazwyczaj około 30% dzierżawionej powierzchni, a turbiny wiatrowe znacznie mniej. Takie zagospodarowanie dzierżawionej powierzchni pozostawia możliwość między innymi wypasu zwierząt, uprawy ziemi i pozyskiwania z niej dalszych dochodów przez rolników.

Współpracując z European Energy w ramach umów dzierżawy na okres 30-40 lat, możemy zaoferować atrakcyjne płatności za wykorzystanie gruntów pod nasze projekty wiatrowe i słoneczne.

Płatności z tytułu zawartych umów dzierżawy zapewniają długoterminowy, bezpieczny dochód, który wspiera obecne i przyszłe plany firmy.

European Energy ma na swoim koncie sukcesy w zakresie rozwoju, budowy i eksploatacji setek projektów elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Więcej informacji na temat naszych dotychczasowych projektów można znaleźć w prezentacji firmy dostępnej na naszej stronie internetowej.

Prosimy o kontakt z naszymi menedżerami ds. rozwoju, w przypadku zainteresowania wydzierżawieniem swojego terenu firmie European Energy pod projekt wiatrowy lub fotowoltaiczny.

Jeśli teren jest zbyt mały, a sąsiad jest również zainteresowany, chętnie nawiążemy współpracę z kilkoma właścicielami ziemi, aby osiągnąć wymaganą powierzchnię. Rozważymy także zakup ziemi.

Wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem terenu zostaną pokryte przez nas. W przypadku gdy projekt nie zostanie pomyślnie zrealizowany, nie ponosisz żadnych kosztów.

Projekty fotowoltaiczne i wiatrowe wymagają bardzo niewielkiej konserwacji. Zazwyczaj wystarczy kilka wizyt w ciągu roku niewielkiego zespołu konserwatorów. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki system zdalnego monitorowania natychmiast powiadamia nasz wewnętrzny zespół ds. zarządzania aktywami, który podejmuje odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

W trakcie całego procesu będziesz mógł nadal uprawiać ziemię, tak jak chcesz, dzięki czemu nie będzie to miało wpływu na Twoje dochody.

Nasz wewnętrzny zespół będzie zarządzał całym procesem rozwoju projektu od początku do końca, więc zawsze będziesz wiedział, z kim masz do czynienia. Jeśli masz konkretne życzenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu, poinformuj nas o tym na samym początku, a my postaramy się je spełnić.

W dalszej części tej strony można zapoznać się z ilustracją typowych etapów realizacji projektu wiatrowego lub fotowoltaicznego

Skontaktuj się z European Energy