Jump to content

FARMY FOTOWOLTAICZNE W POLSCE

Słońce jako odnawialne źródło energii

PRZEGLĄD PROCESU

Proces realizacji typowego projektu fotowoltaicznego

Zobacz dokładnie, jak przebiega realizacja typowego projektu fotowoltaicznego i jakimi etapami zajmują się nasi kierownicy projektu.

Tydzień 1-3

Rozpoznanie

Na tym etapie nasi kierownicy projektu nie tylko analizują możliwość realizacji inwestycji pod kątem technicznym oraz ekonomicznym, ale również przykładają wagę do synergii z zastanym ekosystemem (uwzględniając obecnie występującą przyrodę na terenie planowanej inwestycji).

Tydzień 4-10

Umowa z właścicielem gruntu

W European Energy zależy nam na transparentności oraz dobrych stosunkach z właścicielami gruntu – w końcu będziemy z nimi w relacji przez całe życie naszych farm fotowoltaicznych. W umowach przewidujemy trudności mogące wystąpić w przyszłości, co pozwala uniknąć nieporozumień i zminimalizować ryzyko zarówno po stronie właściciela gruntu jak inwestora, którym jesteśmy.

Tydzień 11-50

Autoryzacja (permiting)

Jest to bardzo pracowity i skomplikowany okres, podczas którego nasi kierownicy projektu wykazują się szeroką wiedzą z zakresu ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego. Świadomość procesów administracyjnych naszych pracowników przyczynia się do uzyskiwania pozwoleń bez opóźnień, a ponadto do utrzymywania dobrych relacji z lokalną społecznością oraz władzami.

Tydzień 51-77

Planowanie

Na tym etapie nasz dział rozwoju współpracuję z działem konstrukcyjnym, co pozwala w holistyczny sposób przygotować się do budowy. Możliwa jest optymalizacja i uzyskanie finalnego kształtu projektu zgodnego z wytycznymi zawartymi w uzyskanych pozwoleniach.

Tydzień 76-104

Budowa

Najważniejsza i najbardziej ekscytująca cześć życia projektu, podczas której wizje wcielane są w życie. Budowa kompleksu farmy fotowoltaicznej trwa około 6 miesięcy, przy czym czas realizacji prac dla większych instalacji może się wydłużyć.

Energia odnawialna

Zielona energia elektryczna

Zielona energia z farm fotowoltaicznych produkowana jest przez cały rok, jednak szczyt produkcji przypada od wcześniej wiosny do końca lata. Kluczem niezakłóconej pracy oraz osiągania najwyższej efektywności elektrowni PV jest stała kontrola parametrów oraz regularny O&M.

FAQ

Budowa farmy fotowoltaicznej trwa około 76-104 tygodni. Istnieje kilka czynników, które mogą opóźnić proces budowy. Są to między innymi procesy zatwierdzania oraz pozyskiwania i dostarczania surowców na potrzeby projektu.

Budujemy farmy fotowoltaiczne o powierzchni co najmniej 50 akrów (ok. 20,5 ha), a jeden z naszych obecnych projektów ma powierzchnię 350 akrów (około 142 ha).

Hałas powodowany przez farmę fotowoltaiczną w odległości 230 metrów odpowiada 25 dB. Można go porównać do hałasu panującego w cichej sypialni.

Panele fotowoltaiczne są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Na przykład na naszych farmach fotowoltaicznych żyją owce, które mogą, między innymi, schronić się przed deszczem pod panelami fotowoltaicznymi.

Na terenach, na których budujemy farmy fotowoltaiczne, staramy się dbać o przyrodę. Często zastępujemy tradycyjne rolnictwo naszymi panelami fotowoltaicznymi, chroniąc w ten sposób glebę przed pestycydami i nawozami. W 2021 roku zasadziliśmy 245 000 drzew jako ogrodzenie wokół farm fotowoltaicznych.

Nie, panele fotowoltaiczne nie generują oślepiających odblasków.

Panel fotowoltaiczny ma wysokość do 3,2 metra.

Wyślij do nas wiadomość