Jump to content

Komunikat Prasowy

European Energy odnotowuje wzrost działalności w przełomowym 2022 roku

mar 06, 2023

W 2022 roku spółka odnotowała wzrost o ponad 60% w kluczowych obszarach finansowych i pięciokrotny wzrost w zakresie przyłączeń do sieci.

Opublikowano raport roczny European Energy za rok 2022. Spółka odnotowała wzrost EBITDA z 81 mln EUR do 135 mln EUR, a zysk operacyjny wyniósł 110 mln EUR w porównaniu do 63 mln EUR osiągniętych w roku ubiegłym. Zysk operacyjny w 2022 roku uplasował się blisko górnej granicy prognoz na poziomie 100 mln EUR +/- 10%, natomiast EBITDA wyniósł zgodnie z prognozami 135 mln EUR.

Spółka odnotowała wzrost pomimo nieprzewidywalnych warunków rynkowych. Przy tak znacznej zmienności rynku, prognozowanie cen usług logistycznych i komponentów było niemalże niemożliwe. Ceny energii utrzymały się jednak na wysokim poziomie na wszystkich rynkach, na których European Energy prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, co znajduje odzwierciedlenie w zeszłorocznych wynikach finansowych.

Również projekty budowlane European Energy odnotowały znaczny wzrost. W ubiegłym roku Spółka zainwestowała prawie 800 mln EUR w projekty wspierające zieloną transformację. Moc aktywów podłączonych do sieci w 2022 roku to 655 MW, niemal pięciokrotnie więcej niż rok wcześniej. European Energy rozpoczęła budowę inwestycji w zakresie energii odnawialnej o mocy ponad 1,3 GW większej niż w 2021 roku, kiedy łączna moc projektów w toku wynosiła 0,8 GW.

─ W 2022 roku poprawiliśmy nasze wyniki we wszystkich obszarach działalności. Tak dobry rok zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu naszych utalentowanych pracowników. To dzięki nim spółka European Energy może poszczycić się najlepszymi wynikami rocznymi w swojej historii, mówi Knud Erik Andersen, CEO European Energy.

─ W 2023 roku chcemy skupić się na podłączeniu do sieci jeszcze większej liczby projektów OZE niż w roku ubiegłym, jak również przygotowujemy się do rozpoczęcia działań w sektorze Power-to-X w Danii.

Liczba pracowników spółki pod koniec roku 2022 wzrosła z 343 do 550 osób. Rozwój zatrudnienia miał miejsce we wszystkich działach firmy, przy czym znaczna część nowych pracowników to osoby zatrudnione na rynkach lokalnych. Rośnie również zasięg geograficzny spółki i cały czas otwieramy nowe biura. W roku 2022 otworzyliśmy ich łącznie osiem, co oznacza, że jesteśmy obecni już w 18 krajach, w których funkcjonują aż 23 nasze oddziały.

Power-to-X to obszar działalności, w którym European Energy zamierza odnotować znaczące postępy w 2023 roku. Spółka jest jednym z pionierów tej technologii. Na rynku Power-to-X jesteśmy obecni już od pewnego czasu, a w 2023 roku planujemy rozpocząć wytwarzanie zarówno zielonego wodoru, jak i e-metanolu. European Energy już od kilku lat pełni rolę ważnego gracza na rynku technologii Power-to-X, o czym świadczą m.in. nawiązane przez nią współprace z czołowymi firmami transportowymi klasy Tier 1 Maersk i HMM.

─ W latach 2022 i 2023 planujemy przeprowadzić instalacje co najmniej takiej liczby projektów w obszarze zielonej energii co w ostatnich 19 latach naszej działalności, aby jeszcze bardziej służyć środowisku i zaspokoić rosnący globalny popyt na niezależne źródła energii odnawialnej, mówi Jens Due Olsen, Prezes Zarządu European Energy.

─ W European Energy optymistycznie patrzymy na potencjał inwestycyjny rynku energii odnawialnej. Pomimo wielu wyzwań, jakie musimy pokonywać w toku naszych działań, jesteśmy pewni jednego – nasze społeczeństwa potrzebują coraz więcej energii odnawialnej, a naszym celem jest zapewnienie, że nikomu jej nie zabraknie.

W 2023 roku European Energy przewiduje osiągnięcie wzrostu wszystkich kluczowych parametrów swojej działalności. Istnieją jednak czynniki, które mogą utrudnić osiągnięcie tego celu, w tym rosnąca nieprzewidywalność warunków rynkowych, utrudnienia ze strony ustawodawców, opóźnienia w udzielaniu zezwoleń, czy trudności w utrzymaniu nieprzerwanych łańcuchów dostaw. Przy uwzględnieniu tych ryzyk, w bieżącym roku spółka European Energy prognozuje osiągnięcie EBITDA na poziomie EUR 180 mln i zysku operacyjnego w wysokości 140 mln EUR. Szacujemy, że powyższe czynniki ryzyka i zmienność warunków rynkowych uzasadniają przyjęcie, że ostateczne wyniki mogą różnić się o +/- 20% od zakładanych prognoz.

─ Jesteśmy dumni z osiągnięć European Energy w skali globalnej i planujemy wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie i know-how także w Polsce. Dzisiaj European Energy w Polsce zarządza projektami w obszarze energii wiatrowej o mocy 60 MW. Kolejne aktywa wiatrowe i fotowoltaiczne o mocy 73 MW są aktualnie w budowie, a w fazie projektowania i rozwoju znajdują się projekty OZEo łącznej mocy 5 GW. Ponadto spółka rozwija dwa projekty największychj w Polsce pływających farm fotowoltaicznych  o łącznej mocy 250 MW. Przed nami dużo pracy, mówi Olga Sypuła, Country Manager European Energy w Polsce.

FAKTY I LICZBY:

Łączna moc energii elektrycznej wytworzonej przez European Energy w 2022 roku osiągnęła rekordowe wyniki. W ubiegłym roku spółka wytworzyła 779 GWh z własnych aktywów w porównaniu do 606 GWh wytworzonych w 2021 roku. Moc wytworzona w 2022 roku zapewniła energię elektryczną dla 200 tys. gospodarstw domowych w Danii. Dzięki temu udało się również uniknąć wygenerowania ponad 180 tys. ton CO2.

Pod koniec 2022 roku spółka European Energy posiadała aktywa o mocy 905 MW, a w styczniu 2023 roku jej portfolio powiększyło się o kolejne, co daje łączną moc aktywów własnych na poziomie 1 GW. Kraje, w których European Energy posiada aktywa to Dania, Polska, Bułgaria, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Królestwo Niderlandów, Szwecja, Litwa, Włochy, Hiszpania i Brazylia.

European Energy prowadzi szereg projektów w fazie rozwoju, przede wszystkim w Europie. Aktualnie spółka rozwija projekty w obszarze energii odnawialnej o mocy ponad 30 GW, nie licząc inwestycji, które są dopiero rozpatrywane. Oznacza to wzrost o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. Obecnie European Energy prowadzi działalność rozwojową w 19 krajach.

W 2022 roku technologia Power-to-X dała się poznać jako obszar, który  potencjalni stanie się kluczowym rynkiem działalności spółki. Przed Bożym Narodzeniem European Energy rozpoczęła budowę swojego pierwszego zakładu produkcji zielonego wodoru w duńskim Esbjerg, a na początku stycznia tego roku zainicjowała budowę kolejnego dużego przedsięwzięcia jakim będzie największa na świecie fabryka e-metanolu zlokalizowana w miejscowości Aabenraa w Danii. Uruchomienie zakładu planowane jest na koniec tego roku.

European Energy A/S

European Energy Polska

Oleksandra Gumeniuk

Communications Manager of Eastern Europe

Communications

+48 451 122 797