Jump to content

KIM JESTEŚMY

European Energy jest międzynarodową firmą założoną w Danii w 2004 roku

ENERGIA ODNAWIALNA DLA MILIONÓW LUDZI OD 2004 R.

Proponujemy nowe pomysły na elektryfikację bez użycia paliw kopalnych

Pracujemy w szybkim tempie, aby zdefiniować i przeprowadzić zieloną transformację, angażując przedsiębiorstwa i społeczności. Inspirując je tym samym do przyjęcia elektryfikacji bez użycia paliw kopalnych. Każdego dnia walczymy ze zmianami klimatu – i krok po kroku odnosimy sukcesy.

Fakty

~550 pracowników

Do końca 2022 roku zatrudniliśmy 550 pracowników i oczekujemy, że w 2023 roku liczba pracowników znacząco wzrośnie.

Rozpoczęcie działalności w 2004 r.

Firma European Energy została założona w Danii w 2004 roku przez Knuda Erika Andersena i Mikaela D. Pedersena.

+15 biur

Mamy biura w ponad 15 krajach i staramy się otwierać lokalne biura na rynkach, na których realizujemy projekty budowlane i operacyjne.

To właśnie European Energy

Ocena studium wykonalności

Zabezpieczamy prawa do gruntów/projektów poprzez własne działania typu greenfield lub poprzez umowy deweloperskie z lokalnymi partnerami. Oceniamy kluczowe czynniki wpływające na wartość projektu oraz profil ryzyka, a do realizacji przystępujemy tylko wtedy, gdy uznamy, że projekt ma wystarczający potencjał, aby spełnić wymagania finansowe.

Rozwój

Ubiegamy się o pozwolenia niezbędne do realizacji projektu, co obejmuje przeprowadzenie szeregu badań i analiz. Zapewniamy także uzyskanie umowy z operatorem sieci energetycznej, która umożliwia nam wprowadzanie energii elektrycznej do sieci. Ponadto badamy opłacalność projektu oraz opracowujemy biznes plan.

Budowa

Po uzyskaniu praw i pozwoleń oraz przygotowaniu zaopatrzenia, odbioru i finansowania rozpoczynamy budowę projektu. Mamy duże doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami i dostawcami na miejscu budowy.

Przyłączenie do sieci

Ostatnim etapem procesu budowlanego jest przyłączenie obiektu do sieci energetycznej zapewniającej energię odnawialną.

Sprzedaż energii

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na zawarcie umowy o zakup energii elektrycznej (PPA). Umowy PPA to długoterminowe kontrakty na dostawę energii po stałej cenie, które gwarantują dostawę energii odnawialnej z farmy energetycznej do przedsiębiorstwa. Umowy PPA są często zawierane przed rozpoczęciem budowy projektu, ale mogą być również zawierane po jego uruchomieniu i podłączeniu do sieci. W niektórych przypadkach korzystniejsze od przyłączenia do sieci może być dla nas utrzymanie własności farmy energetycznej i sprzedaż energii odnawialnej jako niezależny producent energii.

Dezinwestycja

Każdy projekt oceniamy indywidualnie, biorąc pod uwagę profil ryzyka i zysku. W niektórych przypadkach sprzedajemy farmy energetyczne inwestorom długoterminowym po optymalnej cenie. Często kontynuujemy zarządzanie aktywami dla inwestora, aby zoptymalizować produkcję i zminimalizować koszty operacyjne.

Zarządzanie aktywami

Zarządzanie aktywami uważamy za kluczową część naszej działalności. Obejmuje to usługi zarządzania aktywami w pełnym zakresie technicznym, handlowym i finansowym, świadczone w oparciu o własne kompetencje.

Eksploatacja

Świadczymy również usługi eksploatacji i konserwacji (O&M) dla elektrowni fotowoltaicznych w Danii, w tym planowe przeglądy prewencyjne, przeglądy korygujące, wsparcie techniczne i monitoring elektrowni.

Power-to-X

Komercjalizujemy technologię produkcji ekologicznego e-metanolu po konkurencyjnych cenach. Produkcja opiera się na energii odnawialnej pochodzącej z naszych farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz na CO2 pochodzącym z bioodpadów. W ramach tego procesu wykorzystujemy elektrolizę do produkcji ekologicznego wodoru poprzez rozszczepienie wody.

Ogrzewanie

Przekształcamy energię naturalną i odpadową w użyteczną energię grzewczą. Pompy ciepła zapobiegają i minimalizują straty energii, oferując rozwiązania w zakresie chłodzenia oraz wykorzystując energię odnawialną z naszych farm wiatrowych i fotowoltaicznych do ogrzewania.

Fakty

+37 narodowości

Zaczęliśmy działalność jako duńska firma z pierwszymi projektami w Niemczech i zawsze ceniliśmy sobie zróżnicowaną kulturę pracy ze współpracownikami z całego świata.

3,2 mln ton CO2

Od 2004 roku firma European Energy oszczędziła naszej planecie 3,2 miliona ton CO2.

245 000 drzew

W 2021 roku zasadziliśmy 245 000 drzew jako szpalery wokół naszych farm fotowoltaicznych.

Fakty

Zaczęliśmy działalność jako duńska firma z pierwszymi projektami w Niemczech i zawsze ceniliśmy sobie zróżnicowaną kulturę pracy ze współpracownikami z całego świata.

Od 2004 roku firma European Energy oszczędziła naszej planecie 3,2 miliona ton CO2.

W 2021 roku zasadziliśmy 245 000 drzew jako szpalery wokół naszych farm fotowoltaicznych.

Skontaktuj się z kierownikami projektu w Polsce